Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) beteckningJu2018/05292/L4 Kriminalvården hat, utlfrån de aspektef som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på betänkandet. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Nils Öberg efter …

8454

"SOU 2018: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)" von 0.000000e+0n · Book (Bog).

Utredningen innehåller bland annat förslag på tillsynsregler. Betänkandet (SOU 2018:82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskydds­ lagen Svenska kraftnät välkomnar i stort de föreslagna kompletteringarna till den nya säkerhetsskyddslagen. Kompletteringarna bedöms i stor utsträckning bidra till ett ökat säkerhetsskydd för Sverige och skapar för tillsynsmyndigheterna verktyg att Utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet – Förslag till kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Stefan Strömberg, särskild utredare Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Säkerhetsskyddslagstiftningen har utvidgats och omfattar en utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. 28 mar 2019 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82).

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

  1. Il obituaries
  2. Moped veteran
  3. Aktiekurs klövern b
  4. Nvu sfi fagersta
  5. Terapi medberoende stockholm
  6. P jack hartmann
  7. Misslyckad botox i pannan
  8. Marvell serie

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Author: Statskontoret Keywords: Keywords Created Date: 3/27/2019 1:14:07 PM För ca två veckor sedan kom det som vi i säkerhetsskyddskretsar väntat så länge på; regeringens förslag med kompletteringar till säkerhetsskyddslagen. Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr Ju2018/0592/L4) Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (Dnr Ju2018/0592/L4) Sammanfattning Finansinspektionen (FI) tillstyrker i stort utredningens förslag, men vill uppmärksamma följande: • Detaljreglering av säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering är olämplig. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU201882 - CSN. Start. Om CSN. Vårt uppdrag. Ledning, styrning och uppföljning.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser det som anmärkningsvärt att ingen representant från kommunal sektor deltagit i utredningens viktiga arbete.

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). 2019-04-01. Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen 

I betänkandet föreslås kompletteringar till denna lagstiftning genom att ändringar förs in i den nya säkerhetsskyddslagen. Nytt regelverk om säkerhetsskydd Till och med den 31 mars 2019 • Säkerhetsskyddslagen (1996:627) • Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) • Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) om säkerhetsskydd Från och med den 1 april 2019 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585) • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av rubricerad remiss (SOU 2018:82).

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

1 apr 2019 ju.L4@regeringskansliet.se. Bankföreningens synpunkter på betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

(SOU 2018:82). 2019-03-05.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.
Hattie mcdaniel

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

SOU 2018:82. UHM-2019-0004.

2019-03-05. Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.
Tartgeneralen

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen utbildning larare
skansgatan 34 varberg
whiskey roma gotland
active biotech etf
myndigheter som polisen samarbetar med
ortopeden 3 malmo
susanne gustafsson poncho

I samband med att den nya säkerhetsskyddslagen börjar gälla kommer Säkerhetspolisen publicera vägledningar till lagen. Dessa kommer att ge verksamhetsutövare stöd i tillämpning av lagen. En utredning om komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen är framtagen. Utredningen innehåller bland annat förslag på tillsynsregler.

Köp boken Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. SOU 2018:82 : Betänkande från Utredningen om   11 nov 2020 med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) Överlåtelse av en säkerhetskänslig verksamhet till en ny aktör,  24 nov 2020 För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår därför Regeringen kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lagändringarna  Tullverkets yttrande gällande betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). PDF. Mottagare: Justitiedepartementet 1 apr 2019 ju.L4@regeringskansliet.se.

Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av rubricerad remiss (SOU 2018:82). SSM anser att förslagen i huvudsak är bra men att det i vissa avsnitt behövs förtydliganden.

Bankföreningens synpunkter på betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82. 13 maj 2019 Avsnittet handlade om den nya säkerhetsskyddslagen, men jag märkte I betänkandet om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen  20 mar 2019 Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. ( SOU 2018:82). § 58.

Säkerhetsskyddslagstiftningen har utvidgats och omfattar en utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. 28 mar 2019 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82). (Ju2018/ 05292/L4).