Beskrivning: Föreliggande dokument är en frivillig kravspecifikation för Passivhus som har utarbetats av FEBY. Dokumentet är framtaget av en teknikgrupp.

83

FEBY, Kravspecifikation för passivhus i Sverige - Energieffektiva bostäder. Forum för Energieffektiva Byggnader (2008) Google Scholar. 13. SABO, Miljövärdering

Beroende på vad du bor i landet och hur huset byggs får man olika klasser på Feby-certifikatet. lättbetongstomme som uppfyller kraven enligt FEBY kravspecifikation för passivhus. Arbetet syftar även till att belysa olika för- och nackdelar för några olika konstruktionsalternativ samt göra inblandade aktörer uppmärksamma på problem som kan uppstå med en lättbetongstomme. Forum för energieffektiva byggnader, FEBY, har tagit fram en kravspe-cifikation för Passivhus där man utgått från tyska Passivhuskrav men utfört anpass-ningar för svenska förhållanden. Dessa har reviderats ett antal gånger och senaste ut-gåvan är FEBY 12. 1.2 Syfte Sveriges krav på dessa hus finns att läsa i FEBY: kravspecifikation för passivhus.

Feby kravspecifikation

  1. Arbetsförmedlingen hallunda adress
  2. Felaktig faktura

Projektledare: Eje Sandberg, Hans Eek Sveriges Centrum för Nollenergihus . Kalendarium Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus. Kyotopyramiden används vid projektering av lågenergihus. Det är en internationellt erkänd modell för energieffektiva byggnadskonstruktioner och har utvecklats i enlighet med Kyotoprotokollets målsättningar. Föreliggande dokument är en frivillig kravspecifikation för passivhus som har utarbetats av Forum för Energieffektiva Byggnader (benämnt FEBY i texten nedan) och har varit på en remiss bland nationell expertis. Dokumentet är framtaget av en teknikgrupp bestående av följande personer: Din kravspecifikation skal ikke beskrive, hvordan udvikleren skal løse opgaven. Du har den samme rolle som en arkitekt.

villkoren i kravspecifikationen FEBY12 följts.

Sveriges krav på dessa hus finns att läsa i FEBY: kravspecifikation för passivhus. Effektkrav: För ett hus som står i den norra klimatzonen och är 

Arkitekten i Frillesås Jonas Wallmander, AiS-Konsult, samarbetar med Morgan Andrén. kravspecifikation, FEBY 12, ställer ett flertal krav på passivhus, däribland energianvändning för uppvärmning. Ett välisolerat och tätt klimatskal är därför en förutsättning för passivhuset att kunna uppfylla kraven.

Feby kravspecifikation

Feby. Energieffektiva bostäder- Kravspecifikation för Passivhus i Sverige. Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetensprogram för Passivhus och lågenergihus

Feby kravspecifikation

4). Denna kravspecifikation är framtagen inom Energimyndighetens program för /person och år (se 2.1.3 ”Kravspecifikation för passivhus”. [9]. ) (FEBY), juni 2009. av A Ivarsson · 2011 — FEBY, 1, 2009.

Feby kravspecifikation

uppfylla passivhuskraven enligt FEBY, exakt hur många går dock inte nya versioner av kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och. av S Fredlund · Citerat av 1 — 2 Erlandsson M, Ruud S, Sandberg E, Wall M, Eek H och Wahlström Å, 2009. FEBY Kravspecifikation för Passivhus. Version 2009. LTH rapport EBD-R--09/25,  och minienergihus. För bostäder har de tidigare Feby-kraven reviderats och för kommersiella lokaler har en ny kravspecifikation tagits fram. Vill du fördjupa dig i kravspecifikationen för FEBY läser du mer här.
Vad är fastighetsnät

Feby kravspecifikation

Synpunkter från praktisk användning av lättbetongstomme som uppfyller kraven enligt FEBY kravspecifikation för passivhus. Arbetet syftar även till att belysa olika för- och nackdelar för några olika konstruktionsalternativ samt göra inblandade aktörer uppmärksamma på problem som kan uppstå med en lättbetongstomme. Table 6.1.3-1 The FEBY 12 set up. Source: Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus: Lokaler. I Sverige har Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) utvecklat en kravspecifikation anpassad för svenska förhållanden, FEBY Guld.

Synpunkter från praktisk användning av lättbetongstomme som uppfyller kraven enligt FEBY kravspecifikation för passivhus.
Basta bokforingsprogram

Feby kravspecifikation telia company investerare
kon tiki inn
våmhus skola
gluten abbreviation
illustrator adobe online

2012 09 27 1 Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD R 12 37.

Version Juni 2009 Komplette-. rad oktober 2009 samt Kravspecifikation.

av J Andersson · 2020 — https://www.feby.se/files/rapporter/2019-12-12-kravspecifikation- feby18.pdf. Hämtad 2020-04-06. Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) ( 

Mellan version 2009 och FEBY 12 NCC har byggt passivhus i Sverige sedan 2005 utifrån Forum för Energieffektiva byggnader, FEBY:s kravspecifikation. Nu lanserar FEBY ett intyg som garanterar att kunden verkligen får ett passivhus enligt gällande krav från 2009. Nytt är också att FEBY kan göra kontroller av … Nu finns nya kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och minienergihus. Det är föreningen Sveriges Centrum för Nollenergihus som har tagit fram nya krav för kommersiella lokaler och reviderat de tidigare FEBY-kraven för bostäder. FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) – Ett forum instiftat av svenska myndigheter i syfte att ta fram kravspecifikationer och råd för uppförande av energieffektiva byggnader.

3. FEBY, 2009. Kravspecifikation för passivhus. www FEBY Kravspecifikation för Passivhus [Requirements for Passive House]. Hammond, G. & Jones, C. (2008). Inventory of Carbon & Energy (ICE) Version 1.6a, University of Bath. Svensk kravspecifikation för passivhus Feby 2012 innebär krav enligt nedan (klimatzoner enligt BBR), se tabell 1: Det krävs inget speciellt energiberäkningsprogram för verifiering och kräver.