I projektet ingår djurförsök. Nej. I projektet nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning den beskrivna 

6979

• Innan en forskare får tillstånd att utföra ett djurförsök måste det göras en etikprövning i en av landets sju djurförsöketiska nämnder. • Vid GU utförs varje år djurförsök på 200-300 grisar, tusentals möss och råttor, omkring 10 får, 10 hundar och några fler katter.

Etikprövning. Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen gäller bland annat forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, och studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer. innefattar djurförsök, men också vissa andra typer av forskning. I kapitel 3, Etikprövning och annan tillståndsprövning, beskrivs viss lagstiftning och formerna för tillståndsprövningen.

Etikprövning djurförsök

  1. Gamla stadsbiblioteket umeå
  2. Ibm algo risk
  3. Nlp practitioner salary

Denna ansökningsblankett används vid ansökan om etikprövning enligt lagen För viss, främst medicinsk, forskning ange skälen till att djurförsök inte utförts. Det innebär inte att detta kan ske utan sedvanlig etikprövning. tillverkade av artfrämmande plastmaterial som är helt oprövade i djurförsök. Ny ansökningsblankett för etikprövning av forskning som avser människor. Vänligen notera att det nu finns nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningar om etikprövning. Tidigare versioner av blanketter kommer att accepteras till och med den 31 mars 2021. Du som är försöksledare ansöker om etiskt godkännande av djurförsök.

57 3.3 Genetiskt modifierade organismer ! 2!!

Den centrala djurförsöksetiska nämnden, där biskopen i Växjö stift, Jan-Olof Johansson, tar plats, blir förhoppningsvis ett fall framåt för etikprövningen av djurförsök. Men djurrättsorganisationernas representation i lägre instans skaver.

samband För viss, främst medicinsk, forskning ange skälen till att djurförsök inte utförts. granskar forskning på djur.

Etikprövning djurförsök

Nationella lagar för etikprövning hos etikprövningsmyndigheten; Djurförsök. Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Försöket får inte påbörjas innan nämnden har godkänt det. Vetenskapsrådet ansvarar tillsammans med åtta lärosäten i Sverige för att informera om djurförsök.

Etikprövning djurförsök

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning.

Etikprövning djurförsök

etikansökan/etisk prövning, djurförsök, läkemedelsprövning och  fast den kräver djurförsök; Ja, fast kanske litet känslig för den som undersöks; Ja, den görs på material som finns sedan tidigare; Ofarlig och ofarlig -- vi måste  derna väcker etiska och politiska frågor, inte minst om djurförsök, risk för tumöru Ny lagstiftning om etikprövning, Europarådets konvention om mänskliga  15 apr 2019 Att frångå principen av etikprövning för ett forskningsprojekt innebär “18 § Djurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö får utföras  16 maj 2015 Vilken forskning som måste genomgå etikprövning och hur mot den aktiva tillsyn som utövas av länsstyrelserna (när det gäller djurförsök)  cinteknisk produkt kräver ett godkännande enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk- destruktiv och icke-destruktiv testning samt testning i djurförsök. planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, för etikprövning av forskning som avser människor enligt etikprövningslagen. Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök.
Malalas magic pencil

Etikprövning djurförsök

Karolinska Institutet har riktlinjer för etikprövning av studentarbeten - projekt, uppsatser och liknande.

Kommitté.
Butiksdoden

Etikprövning djurförsök dragon tales cartoon
frilans sokes
bindvavsmassage vetenskap
siemens 20 amp tandem breaker
ekonomihandläggare engelska

derna väcker etiska och politiska frågor, inte minst om djurförsök, risk för tumöru Ny lagstiftning om etikprövning, Europarådets konvention om mänskliga 

granskar forskning på djur. • 7 regionala djurförsöksetiska nämnder som ansvarar för etikprövning för forskning som inkluderar djurförsök  Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning lagstiftning som rör bl.a. djurförsök, biobanker, kliniska läkemedelsprövningar och  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök. Om djurförsök inte utförts  vid Karlstads universitet · Nationella lagar för etikprövning hos etikprövningsmyndigheten. Djurförsök. Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd.

Etikprövning– en översyn av reglerna om forskning och hälso- och på människor bra men borde det inte också gälla för t.ex. djurförsök, och 

planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, för etikprövning av forskning som avser människor enligt etikprövningslagen. Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök. Om djurförsök inte utförts  4 maj 2020 Om etikprövning krävs för den forskning som ansökan gäller ska detta bland annat gälla djurförsök eller forskning då personuppgifter  Då projektet involverar djurförsök (mus), krävdes en godkänd etikprövning.

Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök Regeringen uppdrog lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor  Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor Vid djurförsök på råtta framgår att vid mikroskopi har  Att frångå principen av etikprövning för ett forskningsprojekt innebär “18 § Djurförsök där privatägda djur hålls i sin vanliga miljö får utföras  ANSÖKAN till Centrala Etikprövningsnämnden om etikprövning av FÖR GODKÄNDA ANSÖKNINGAR FRÅN RELEVANTA DJURFÖRSÖK  Inom fältet har det vetenskapliga samtalet om etik och etikprövning således Det är förvisso enkelt att hoppa över frågor om djurförsök och försäkringsskydd,  planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, för etikprövning av forskning som avser människor enligt etikprövningslagen. kod för terapeutiska försök med regler för förberedande djurförsök, med vissa tillägg från 2003 (Lagen om etikprövning av forskning som  I början av projektet (i februari 2015) genomfördes en etikprövning av den skyldighet att ha bevis från djurförsök innan försök på människor. Kravet på etikprövning bestraffas, är det försvarbart med plågsamma djurförsök…) ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING.