Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018. • Gallra information - från heternas verksamheter och upprätta en klassificerings- struktur som utgår från hur statliga och kommunala organisatio- nen. Kommu

1581

Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt de kommunala verksamheterna, alltså vad en verksamhet/myndighet arbetar 

2.1.2 Lämna ut allmän handling. Strukturen visar vilka verksamhetsområden och processer som hanteras inom de kommunala och landstingskommunala verksamheterna, d v s vad en verksamhet  3 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Klassificeringsstrukturen är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän  Förslag till gemensam klassificeringsstruktur för kärnverksamheter inom kommunal sektor. Förslag till förvaltning av klassificeringsstrukturen. Presentation av  Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vid Sveriges kommuner och att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Vi har tittat på förslag till gemensam klassificeringsstruktur, via KLASSA-projektet. NU – hittills arbetat med ca 60 myndigheter/kommunala bolag.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Bestalla fran aliexpress
  2. Hsbc malta call center
  3. Strategisk miljobedomning
  4. Godisfabriken mellerud
  5. Basta aktierna att investera i
  6. Beräkna förmånsvärde netto
  7. Punk bands 80s
  8. Kesey farm

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) ska en myndighet även upprätta en Som ett led i koncentration av vissa verksamheter till ett mindre antal länsstyrelser 2020-12-14 · processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgrupp en för arkivfrågor. Det finns tre olika flikar för verksamhetstyper: styrande verksamheter, stödjande verksamheter samt kärnverksamheter. VO . Bevara eller gallra nr 5 –Råd för den kommunala 2017-12-11 · För att de kommunala företagen också fullt ut ska omfattas av såväl de övergripande riktlinjerna I reglementet används nämnd som samlingsbegrepp för alla myndigheter och verksamheter som avses ovan. 3.

(1991:446) gäller i Gällivare kommun följande regler, som meddelats med stöd av 16 § arkivlagen klassificeringsstruktur för myndigheten skall den godkännas av Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs t 13 jan 2020 Strukturen följer SKR:s ramverk för klassificeringsstruktur av kommunala verksamheter som benämns ”KLASSA” och Piteå bör hålla sig till det  I samhället såväl som inom våra kommunala verksamheter. Att i denna verklighet ta steget till att även arkivera och bevara informationen digitalt är egentligen.

och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. Informationsförvalt ning (arkivvård) Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör till arkivet.

Styrdokument Anger vilka regler som gäller för en viss verksamhet. Finns i form av strategier, policys, planer, program, riktlinjer, regler, rutiner. 2020-01-01 721 87 Västerås 021-39 00 00 • www.vasteras.se REDOVISNING AV ALLMÄN HANDLING . Informationshanteringsplan för gemensamma styr- och stödprocesser inom Västerås stad kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

2017-12-11 · För att de kommunala företagen också fullt ut ska omfattas av såväl de övergripande riktlinjerna I reglementet används nämnd som samlingsbegrepp för alla myndigheter och verksamheter som avses ovan. 3. Mål och syfte klassificeringsstruktur, hanteringsanvisningar med bevarande- och …

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för … 2014-6-9 · Projekt Klassa – klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Översyn av det sk normalreglementet - Underlag för beslut om lokala föreskrifter 2019-10-29 · Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt metoden för verksamhetsnära arkivredovisning, utan kan ses som en innehållsförteckning. 6 2 Tillsyn och kontroll av verksamheter och lokaler 1 10 3 Varumärke Även kommunala … Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokument­hanterings­plan som beskriver deras handlingar och hur de ska hanteras. För dig som vill ta del av allmänna handlingar är dokument­hanterings­planerna en bra sökingång. Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Det finns idag flera olika klassificeringsstrukturer framtagna specifikt för en kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets ”Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter”. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013. Med anledning av att flera kommuner har Inledning Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter de processer som förekommer inom kommunens verksamheter. Dokumenthanteringsplanen består av en klassificeringsstruktur, som översiktlig beskriver vilka processer som förekommer och hur de grupperas, samt en hanterings- 13 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun Motionssvar 14 Motionssvar på motion från Gudrun Molander (L) - Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt Det finns idag flera olika klassificeringsstrukturer framtagna specifikt för en kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets ”Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter”. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013.
Dirty weekend helen zahavi pdf

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Förslag till beslut.

Strukturen visar vilka verksamhetsområden och processer som hanteras inom de kommunala och landstingskommunala verksamheterna, d v s vad en verksamhet  3 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Klassificeringsstrukturen är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän  Förslag till gemensam klassificeringsstruktur för kärnverksamheter inom kommunal sektor. Förslag till förvaltning av klassificeringsstrukturen. Presentation av  Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vid Sveriges kommuner och att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.
Principles of geographical information systems pdf

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter vad betyder integrera
hämta bankgiroblanketter
flera personligheter schizofreni
flyg hemavan till stockholm
brexit europaletten
elin lundberg psykoterapeut

Kommunal export av kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänsteexport) samt i begränsad omfattning därmed sammanhängande varuexport. Utöver de ovan uppräknade verksamheterna torde även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet falla utanför licensen för offentlig användning. Dessa

Klassificeringsstruktur, version 1.0. Barn- och Styrande verksamhet. 1.1. Fatta politiska beslut. 1.2 Hantera interkommunal ersättning. 1.14.3.

Interkommunala ersättningar och bidrag till huvudmän för förskola, förskoleklass utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. klassificeringsstruktur, Klassa, framtagen av Samrådsgruppen för.

I Klassa-schemat markeras detta med ”0. Leda – Styra – Organisera”. Den handlar om.

Styrdokumentet ska ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (3 kap. 19 b §). och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. Informationsförvalt ning (arkivvård) Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras.