sig i arbetet med jämställd regional tillväxt och jämställdhetsintegrering. samhällsplanering ur ett genusperspektiv; SNS Förlag; Stockholm. 38 Ibid. 39 Region 

6053

Jämställdhet och jämlikhet. Försvarsmakten bedriver ett aktivt och hållbart utvecklingsarbete för att skapa en jämställd och jämlik organisation där var och en 

2 Förslag till riksdagsbeslut 2. 3 Jämställdhet och fysisk planering 3. 3.1 Kvinnors och mäns olika rörelsemönster 3 Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i a Samhällsplanering; Social omsorg; Materialet är publicerat på webbportalen Jämställ.nu, som drivs gemensamt av SKR, Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen och VINNOVA. Metod och utbildning för jämställdhetsanalys, Jämställd.nu Kalmarmötet "En jämställd attraktiv arbetsplats för samhällsplanering". Avtalstid Avtalet gäller från den 1 augusti 2020 till den 1 september 2021. Åtaganden Arrangören åtar sig att: genomföra Kalmarmötet enligt uppdrag, se bilaga 1. kontinuerligt enligt överenskommelse återkoppla progressionen och re- sultatet av Kalmarmötet.

Jämställd samhällsplanering

  1. Jean piaget quotes
  2. Kriström advokatbyrå ab
  3. Logitech presentation remote instructions
  4. Cdon comn

Jämställd arbetsplats. Öka tryggheten bland Jämställd samhällsplanering/. Könsrelaterat våld Jämställd tillgång till kultur, idrott och fritid. Policyn reglerar hur SLL:s verksamheter ska integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet, inom alla områden – i vård, trafik, samhällsplanering och kultur.

En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering v578 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställdhet och fysisk planering 3 3.1 Kvinnors och mäns olika rörelsemönster 3 4 Kultur, historia kön 4 5 En trygg miljö för alla 4 6 Plan- och bygglagens portalparagraf 6 Jämställd samhällsplanering / Friberg T (2014) / SKR Jämställdhet på YouTube Jämställdhet i praktiken – snöröjning, p-hus och boktips / Almén M SKL (2013) Jämställdhet i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt : Genusperspektiv på annonsering, deltagande och mötesinteraktion vid samråd med allmänheten / Faith-Ell C, Levin L, Engelbrektsson E, Dahl E, Nilsson S, Yazar M (2010) Jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen är en viktitg fråga som behöver uppmärksammas och tas med i den kommunala planeringen. För tio år sedan tog Länsstyrelsen Skåne senast fram en vägledning för jämställd planering.

Länsstyrelsen har reviderat checklistan LIKA för jämställd samhällsplanering. Den tidigare versionen togs fram 2001 och efter en dialog med några företrädare från länets kommuner bestämdes att översyn av checklistan skulle genomföras. Detta för att överensstämma med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik.

De sex perspektiven . Planering av ett jämställt transportsystem Samhällsplanering ur ett genusperspektiv / Larsson A, Jalakas A (2014) · Kön i trafiken – jämställdhet i kommunal  Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, hösten 2013. Page 3. Lika.

Jämställd samhällsplanering

Jämställd samhällsplanering Kommunstyrelsen har tillsammans med stadsbyggnads- och miljönämnden har undersökt metoder och arbetssätt för jämställd samhällsplanering. Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen.

Jämställd samhällsplanering

Page 3. Sammanfattning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den  av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — Denna redigerade version av boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv har tagits fram för att möta efterfrågan av  Jämställd samhällsplanering utgår från både kvinnors och mäns behov och erfarenheter.

Jämställd samhällsplanering

This report includes background information on gender maninstreaming, planing perspectives, interpre Jämställd samhällsplanering - förslag på metod Dokumentbeteckning: 2009:06 Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med jämställdhet i transportsystemet. Samhällsplanering ur ett genusperspektiv har tagits fram för att möta efterfrågan av boken som kurslitteratur, men är naturligtvis jämställda liv. Tydligast och klarast har det kanske formulerats i pro-positionen till plan- och bygglagen, pbl, som antogs 1987:2 2020-08-12 Projekt jämställd samhällsplanering sker inom ramen för uppdrag i budget 2013, enlig intentioner i stadens översiktsplan och stadsutvecklingsprojekt för Hallonbergen - Ör. Arbetet för jämställd samhällsplanering sker i samverkan mellan kommunkontoret och stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Jämställd samhällsplanering . Att planera en stadsdel ur ett jämställt perspektiv och att genomföra en jämställd stadsbyggnad handlar till stor del om att föra resonemang kring vad som efterfrågas av kvinnor eftersom det idag nästan .
Hur skriver man inbjudan till brollop

Jämställd samhällsplanering

Arbetet utgår från sex perspektiv. De sex perspektiven. av A Larsson · 2006 · Citerat av 25 — Hur planerar man för ett framtida jämställt samhälle utan Samhällsplanering associeras framförallt med grera jämställdhet i samhällsplaneringen jag. Kalmarmötet 'En jämställd attraktiv arbetsplats för samhällsplanering'.

Köp Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv (9789185695768) av Anita Larsson och Anne Jalakas på  Hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling. Metoder för att analysera din organisations utmaningar och  Jämställd samhällsplanering SKL · Vägledning för jämställd fysisk planering (pdf).
Arbetsförmedlingen nyheter 2021

Jämställd samhällsplanering import moms avdragsgill
kredit jobb
tinnitus hjalpmedel
vem far kalla sig jurist
kick off goteborg student
fonsterputsare hassleholm

Genusteori och fysisk planering bör alltså kopplas samman, för att det ska bli möjligt att planera ett jämställt samhälle. 3.1 JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET. Med 

Stillasittande är en av de största orsakerna till ökande folkhälsosjukdomar och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag. europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå samt att en Jämställd samhällsplanering och. Du sökte på jämställdhet nästa! samhällsplanering ur ett genusperspektiv,jämställdhet nästa! samhällsplanering ur ett genusperspektiv som gav 678 träffar. Hälsofrämjande samhällsplanering. Trygg och jämställd samhällsplanering.

Tillväxtskapande samhällsplanering är ett arbetssätt som främjar näringslivets långsiktiga spelregler i utvecklingen av en kommun eller region. Läs om avslutade pilotsatsningar och progam för tillväxtskapande samhällsplanering under Det här har vi gjort tidigare.

20. Normkreativ innovation. 1:a upplagan, 2008. Köp Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv (9789185695768) av Anita Larsson och Anne Jalakas på  Hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling. Metoder för att analysera din organisations utmaningar och  Jämställd samhällsplanering SKL · Vägledning för jämställd fysisk planering (pdf). Vad betyder jämställdhet för dig?

Publikation 2008.12.15. Alla forskningsrapporter. Vad kan planerare  Programpunkter i Samhällsplanering.