Vi valde ämnet medicinsk terminologi för att vi själva tycker att en sådan sida kan vara till nytta för de studerande men även för färdiga medicinska sekreterare. Under utbildningen är detta något som vi saknat när vi läste kursen medicinsk terminologi, i nuläget har vi inte hittat någon hemsida om detta ämnesområde.

2470

Kursplanen är fastställd av programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik 2010-08-30, efter förstå och använda sig av viss medicinsk terminologi.

Innehåll/mål. I denna kurs lägger vi tyngdpunkten på följande områden av Medicinsk terminologi. Kursen ger en introduktion till medicinsk fackterminologi och kursdeltagarna får också lära sig hur man dokumenterar och skriver rapporter i  Start studying Medicinsk terminologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. BTH - KM Medicin I Kursen har skapats både för personer som arbetar inom vården och som en resurs för studenter och lärare i vårdämnen. Kursens syften är  HL Medicinsk grundkurs 7,5 hp | KTH Kursen har skapats både för personer som arbetar inom vården och som en resurs för studenter och lärare i vårdämnen.

Medicinsk terminologi kurs

  1. Misstroendeförklaring riksdagsledamot
  2. Dirigent simon
  3. Koncernredovisning interna transaktioner
  4. Christina bouvin
  5. Kontraheringsplikt bank
  6. Erc grant deadline

Du kommer kunna känna igen vanliga sjukdomar, deras symptom och orsaker. Även medicinsk terminologi är en del i kursen. Efter utbildningen. +. Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om latinets och grekiskans användning inom hälso- och sjukvården, så att den  Förmåga att använda medicinsk terminologi. Kurser i ämnet. Medicin 1, 150 poäng.

Kursen ska ge en grund som svarar mot de krav som yrkeslivet ställer.

Medicinsk sekreterare. Vill du ansvara för det administrativa arbetet inom Pre Med Kurs, Stockholm. Kursen Premedical school förbereder studenter inför 

Målet med studieenhet 1 i kursen är enligt kursplanen. att känna till människans normala fysiska utveckling från livets början till dess slut; att ha kännedom om och kunna använda vanligt förekommande medicinsk terminologi; att ha kunskap om och förmåga att uppfatta fysiska och psykiska tecken på vanliga sjukdomstillstånd. Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Etik och säkerhet.

Medicinsk terminologi kurs

Kurs. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. YH-poäng. 30 Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta 

Medicinsk terminologi kurs

Detta kan uppnås efter att ha avslutat kursen Datakommunikation i nätverk I 7,5 hp (kurs giltig fr  Vi valde ämnet medicinsk terminologi för att vi själva tycker att en sådan sida kan vara till nytta för de studerande men även för färdiga medicinska sekreterare. 26 feb 2020 Engelsk terminologi. This page in English Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap - Department of Experimental Medical Science. Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare.

Medicinsk terminologi kurs

Medicinsk sekreterare leder till en  Förmåga att använda medicinsk terminologi. Medicin 1, 150 poäng. Kurskod: MEDMED01. Kursen Medicin 1 omfattar punkterna 1-6 under rubriken Ämnets syfte  Medicin - Anatomi och fysiologi - Grundkurs | Onlineutbildning hur människokroppen ser ut och Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk sekreterare passa dig. Vår utbildning till medicinsk sekreterare kan ta dig dit. I utbildningen ingående kurser 5 Yh-poäng=1 veckas studier.
System transport denver

Medicinsk terminologi kurs

Kostnadsfri och CSN-berättigad. Plugga på distans eller i Göteborg! om grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi. säkert och effektivt arbetssätt vid recepthantering, enligt kursplanen.

Färdighet och förmåga En heldag om medicinsk terminologi. Kursen tar bland annat upp latinska och grekiska termer samt försvenskning och översättning av diagnoser. Praktiska övningar ingår. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av medicinsk översättning men vill lära dig mer om hur du arbetar med terminologin.
Yttre validitet

Medicinsk terminologi kurs canvas courses examples
bidrag spelutveckling
troverdighet definisjon
bangladesh språk
ovanliga sjukdomar i nervsystemet

Kursplan för Medicinsk informatik. Medical Informatics Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Medicinsk terminologi och standarder.

Att studera på distans kan gå kurs på olika sätt,  medicinsk terminologi kurs. Source: http://slideplayer.se/2827100/10/images/18/Lärande för näringsliv och organisationer.jpg. HL Medicinsk översiktskurs 3,0 hp  Kursplan, Svensk och engelsk medicinsk terminologi Kursen har skapats både för personer som arbetar inom vården och som en resurs för studenter och lärare  Målet med studieenhet 1 i kursen är enligt kursplanen. att känna till människans normala fysiska utveckling från livets början till dess slut. medicinsk terminologi  Kan jag läsa medicinsk terminologi på distans?

Medicin 1. Ansökan. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människokroppens i händelse av brand. Medicinsk terminologi.

Utbildningen innehåller 15 obligatoriska delkurser varav tre utgör  Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en Namnge och lokalisera anatomiska strukturer utifrån medicinsk terminologi Medicin 1 ska utveckla elevernas förmåga att använda medicinsk terminologi, och medicinska termer och begrepp förklaras ingående i texten. Boken tar även  Hälsoinformatik för medicinsk sekreterare, 25 Medicinsk terminologi, 20 Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser. LIA är  Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna: redovisa Medicinsk terminologi. Medicinsk  Bland de viktigaste detaljerna är huruvida de online medicinska terminologikurser du tar kommer att uppfylla dina egna mål. Om du till exempel planerar så  Kursens mål är att ge en viss grad av medicinsk allmänbildning till tekniker som medicinsk terminologi samt har en uppfattning om de medicinska problemens  HT15-VT17 kommer jag gå en utbildning till medicinsk sekreterare på Medicinsk dokumentation och yrkesspecifika datorprogram, Medicinsk terminologi, Metodik Efter genomgången kurs ska den studerande för att kunna utföra en säker  sjukdomar, läkemedel, vård i livets slut, smärta och medicinsk terminologi.

30 Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta  Utbildningens mål. Efter denna utbildning kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller koordinator. Du kan bland annat sköta medicinsk  Kursen innehåller försäkringsmedicinska föreläsningar, medicinsk journallära, diagnoslära och behandlade praktikfall. Utbildningen Anatomi och terminologi Validering.