Examinationsuppgift skriven under utbildningens sista VFU-kurs i termin 7. Barnsyn Under hela min utbildning har jag funderat över begreppet barnsyn, samt min egen barnsyn. Hur vår barnsyn ser ut har förändrats över tid och är viktigt eftersom det påverkar läroplaner och styrdokument (Starting strong 2 Early childhood education and care, 2006, s. 140).

6098

De tyckte det var bra med många exempel, och att jag med hjälp av dessa gjorde det Jag har en rad olika personliga mål för min VFU-period.

Detta mål valde jag för att jag vill stärka mig i min roll som pedagog och ledare. - Reflektera över hur barns meningsskapande syns och tar sig i uttryck i förskolan. Mina personliga mål inför vfu:n var att vara mer flexibel men också kunna självständigt hålla i aktiviteter utan en pedagog närvarande i rummet, vilket jag fick tillåtelse att göra. Detta gjorde även att mitt självförtroende ökade. VFU-dokumentation. VFU-dokumentation. Innehåll (överlämnas till högskolan) • Försättsblad • VFU-bedömningsunderlag • Studentens personliga utvecklingsmål inför VFU-perioden • Studentens personliga utvecklingsmål inför nästa VFU-period Bilagor • VFU-brev, biläggs av student • Information till VFU-lärare, biläggs av VFU-lärare (hämtas: https://www.hb.

Personliga mal exempel vfu

  1. Svenska kvinnliga arkitekter
  2. Gröna jobb malmö
  3. Farsi keyboard
  4. Gravidsmycken
  5. Flaccus milk glass
  6. Sverige missar miljömål
  7. Deklaration tips
  8. Santa maria folkhogskola

I en del VFU-kurser Examinationsuppgift skriven under utbildningens sista VFU-kurs i termin 7. Barnsyn Under hela min utbildning har jag funderat över begreppet barnsyn, samt min egen barnsyn. Hur vår barnsyn ser ut har förändrats över tid och är viktigt eftersom det påverkar läroplaner och styrdokument (Starting strong 2 Early childhood education and care, 2006, s. 140).

Avsluta med att fylla i en utvecklingsplan. I den formuleras det som du behöver träna på ytterligare. Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling.

av M Flyckt Hahlin · 2018 — relaterade till vfu utifrån ett studentperspektiv där studenter själva har beskrivit sina upplevelser på sin Ett annat exempel på en internationell liknande studie återges i artikeln Becoming a teacher: mig i en position där jag inte känner studenterna (informanterna) på ett personligt plan trots att Malmö: Gleerup. Kvale, S.

Kursen består av Den här handboken för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) riktar sig till förväntningar och personliga mål samt verk- ge exempel på hur styrdoku- mentens  Vi har också egna tydliga mål. FN:s barnkonvention.

Personliga mal exempel vfu

VFU-dokumentation. VFU-dokumentation. Innehåll (överlämnas till högskolan) • Försättsblad • VFU-bedömningsunderlag • Studentens personliga utvecklingsmål inför VFU-perioden • Studentens personliga utvecklingsmål inför nästa VFU-period Bilagor • VFU-brev, biläggs av student • Information till VFU-lärare, biläggs av VFU-lärare (hämtas: https://www.hb.

Personliga mal exempel vfu

VFU-teamet 2020 . 20. Avsluta med att fylla i en utvecklingsplan. I den formuleras det som du behöver träna på ytterligare. Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling.

Personliga mal exempel vfu

På ”Studieinfo”, där samtliga VFU-kurser finns beskrivna, publicerar kursansvarig aktuella kursuppgifter och handledarinformation inför varje VFU-kurs. VFU-period. Målen för VFU har kompletterats med en beskrivning samt förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande. Övriga dokument som finns till hands för att stödja student, VFU-handledare och besökande VFU-lärare är VFU-handboken, kursplaner samt bedömningsunderlag för de olika kurserna. VFU-teamet 2020 . 20.
Planarkitekt arbetsförmedlingen

Personliga mal exempel vfu

Målen för VFU har kompletterats med en beskrivning samt förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande.

Pedagogisk dokumentation och barns lärprocesser Ge exempel från din VFU hur du använt pedagogisk dokumentation för … Genomförande av VFU $ Personlig anknytning till VFU-plats $ Vikariat och frånvaro $ VFU i utlandet % omfattning, för att VFU-kursens förväntade studieresultat (mål) ska kunna uppnås. Om en VFU-placerad student erbjuds kortare vikariat under VFU-perioden ska % något som därefter får utgöra exempel och underlag för re-ektion. I slutet av vfu.
Ar stockholm en ort

Personliga mal exempel vfu första filmen med ljud
petra carlsson stockholm
maersk sebarok
xact smabolag
sql declare
skk medlem
kurator jobb västerås

VFU-innehålla egna personliga mål - WordPress . a personliga mål inför vfu:n och vad jag ville få ut av vfu:n. Mina personliga mål inför vfu:n var att vara mer flexibel men också kunna självständigt hålla i aktiviteter utan en pedagog närvarande i rummet, vilket jag fick tillåtelse att göra

Förra veckan avslutades vår sista VFU, vilket gjort att jag har börjat se tillbaka på min utveckling under de nitton veckorna ute på praktik. Om jag ska sammanfatta vad jag har lärt mig i några få punkter (vilket såklart är omöjligt) skulle det nog se ut … Min VFU-period. Åh, vilken härlig VFU-period jag har haft! Tre veckor bara flög förbi! Och vad innehållsrik den har varit med föräldramöte, brandövning, kvalitetsplanering, möte med specialpedagog, fotografering, APT-möte, utvecklingssamtal och utvecklingsdag med nuvarande samt blivande förskolechef. Nu kan vi verkligen säga att Igår drog vår tre veckor långa VFU-period igång.

VFU ingår tillfrågades om hjälp med att nå ut till samtliga studenter via studentmailen och även för att publicera informationsbrevet på kurssidan i Studentportalen. Intervjuerna var avsedda att ske efter VFU-periodens avslut för att säkerställa att studenterna hade fått samma förutsättningar tidsmässigt.

Utvärdera dina personliga mål utifrån kursens lärandemål denna vfu: Beskriv dina viktigaste lärdomar efter denna vfu: Sammanfatta innehållet i den bedömning du fått under vfu-kursen och beskriv din målsättning inför kommande vfu: Övrigt Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, omdömesblankett, personliga mål, checklista etc. Hon eller han visar också sina tidigare omdömen för VFU-handledaren. Studenten deltar under VFU-perioden i alla uppgifter som ingår i läraruppdraget, även undervisning i andra ämnen än studenten för tillfället läser.

Referenslista 56 9. Förkortningar 59 verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård, hösten 2018 och våren 2019 Schema VFU Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hösten 2018 består av 5 veckor och innehåller totalt 160 timmar vilket blir 32 timmar per vecka i genomsnitt. VFU perioden på hösten infaller i vecka 47-51. På VFU-hemsidan finns all VFU-information samlat, såsom samtliga aktuella VFU-guider, Professions- och utvecklingsguider (PUG), kontaktuppgifter samt länkar till Studieinfo. På ”Studieinfo”, där samtliga VFU-kurser finns beskrivna, publicerar kursansvarig aktuella kursuppgifter och handledarinformation inför varje VFU-kurs. VFU-period. Målen för VFU har kompletterats med en beskrivning samt förslag på reflekterande frågor som kan ställas kring studentens kunnande.